FANDOM


The Legendary Fisherman
(でん)(せつ)のフィッシャーマン
TheLegendaryFisherman-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
でん
せつのフィッシャーマン
 Tên Nhật (Chuẩn)
でん
せつ
のフィッシャーマン
 Tên Nhật (rōmaji) Densetsu no Fisshāman
 Tên Hàn 전설의 어부
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1850 / 1600
 Mã số 03643300
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác