FANDOM


The Legendary Fisherman III
(でん)(せつ)のフィッシャーマン(さん)(せい)
TheLegendaryFishermanIII-DOCS-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
でん
せつのフィッシャーマン
さん
せい
 Tên Nhật (Chuẩn)
でん
せつ
のフィッシャーマン三
さん
せい
 Tên Nhật (rōmaji) Densetsu no Fisshāman Sansei
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 44968687
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác