FANDOM


The Masked Beast
()(めん)()(じゅう)マスクド・ヘルレイザー
TheMaskedBeast-DPBC-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
めん
じゅうマスクド・ヘルレイザー
 Tên Nhật (Chuẩn)
めん
じゅう
マスクド・ヘルレイザー
 Tên Nhật (rōmaji) Kamen Majū Masukudo Herureizā
 Tên Nhật (Dịch) Masked Demon Beast - Masked Hellraiser
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Ritual
 CÔNG / THỦ 3200 / 1800
 Mã số 49064413
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên