FANDOM


The Masked Beast
()(めん)()(じゅう)マスクド・ヘルレイザー
TheMaskedBeast-DPBC-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
めん
じゅうマスクド・ヘルレイザー
 Tên Nhật (Chuẩn)
めん
じゅう
マスクド・ヘルレイザー
 Tên Nhật (rōmaji) Kamen Majū Masukudo Herureizā
 Tên Nhật (Dịch) Masked Demon Beast - Masked Hellraiser
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Ritual
 CÔNG / THỦ 3200 / 1800
 Mã số 49064413
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác