FANDOM


The Phantom Knights of Shadow Veil
幻影騎士団(ファントム・ナイツ)シャドーベイル
ThePhantomKnightsofShadowVeil-SP15-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
幻影騎士団
ファントム・ナイツシャドーベイル
 Tên Nhật (Chuẩn) 幻影騎士団
ファントム・ナイツ
シャドーベイル
 Tên Nhật (rōmaji) Fantomu Naitsu Shadōbeiru
 Tên Nhật (Dịch) Phantom Knights Shadow Veil
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 77462146
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên