FANDOM


The Portrait's Secret
(かい)()(ひそ)(もの)
ThePortraitsSecret-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
かい
がに
ひそむ
もの
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
に潜
ひそ
む者
もの
 Tên Nhật (rōmaji) Kaiga ni Hisomu Mono
 Tên Nhật (Dịch) The One Lurking in the Painting
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend
 CÔNG / THỦ 1200 / 1500
 Mã số 32541773
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác