FANDOM


The Portrait's Secret
(かい)()(ひそ)(もの)
ThePortraitsSecret-DB1-EN-C-UE.png
 Tên Nhật (Kana)
かい
がに
ひそむ
もの
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
に潜
ひそ
む者
もの
 Tên Nhật (rōmaji) Kaiga ni Hisomu Mono
 Tên Nhật (Dịch) The One Lurking in the Painting
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend
 CÔNG / THỦ 1200 / 1500
 Mã số 32541773
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên