FANDOM


The Rock Spirit
(いわ)(せい)(れい) タイタン
 Tên Nhật (Kana)
いわの
せい
れい タイタン
 Tên Nhật (Chuẩn)
いわ
の精
せい
れい
タイタン
 Tên Nhật (rōmaji) Iwa no Seirei Taitan
 Tên Nhật (Dịch) Titan the Rock Spirit
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1000
 Mã số 76305638
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác