Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

The Sanctuary in the Sky

5.816bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share

The Sanctuary in the Sky
(てん)(くう)(せい)(いき)
300px
 Tên Nhật (Kana)
てん
くうの
せい
いき
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
くう
の聖
せい
いき
 Tên Nhật (rōmaji) Tenkū no Seiiki
 Tên Hàn 천공의 성역
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Bài Phép Môi trường Field.svg
 Mã số 56433456
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên