FANDOM


The Six Samurai - Irou
(ろく)()(しゅう)-イロウ
TheSixSamuraiIrou-SDWA-EN-C-1E
 Tên Việt Irou - Lục Võ sĩ
 Tên Nhật (Kana)
ろく
しゅう-イロウ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
しゅう
-イロウ
 Tên Nhật (rōmaji) Roku Bushū - Irō
 Tên Nhật (Dịch) Six Warmen - Iro
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1200
 Mã số 27782503
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác