FANDOM


The Six Samurai - Irou
(ろく)()(しゅう)-イロウ
TheSixSamuraiIrou-SDWA-EN-C-1E.png
 Tên Việt Irou - Lục Võ sĩ
 Tên Nhật (Kana)
ろく
しゅう-イロウ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
しゅう
-イロウ
 Tên Nhật (rōmaji) Roku Bushū - Irō
 Tên Nhật (Dịch) Six Warmen - Iro
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1200
 Mã số 27782503
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên