FANDOM


The Six Samurai - Irou
(ろく)()(しゅう)-イロウ
TheSixSamuraiIrou-SDWA-EN-C-1E
 Tên Việt Irou - Lục Võ sĩ
 Tên Nhật (Kana)
ろく
しゅう-イロウ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
しゅう
-イロウ
 Tên Nhật (rōmaji) Roku Bushū - Irō
 Tên Nhật (Dịch) Six Warmen - Iro
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1200
 Mã số 27782503
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.