FANDOM


The Six Samurai - Zanji
(ろく)()(しゅう)-ザンジ
TheSixSamuraiZanji-SDWA-EN-C-1E
 Tên Việt Zanji - Sáu Samurai
 Tên Nhật (Kana)
ろく
しゅう-ザンジ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
しゅう
-ザンジ
 Tên Nhật (rōmaji) Roku Bushū - Zanji
 Tên Nhật (Dịch) Six Warmen - Zanji
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1300
 Mã số 95519486
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác