FANDOM


The Suppression Pluto
The suppression PLUTO(ザ・サプレッション・プルート)
TheSuppressionPluto-DRL3-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
The suppression PLUTO
ザ・サプレッション・プルート
 Tên Nhật (Chuẩn) The suppression PLUTO
ザ・サプレッション・プルート
 Tên Nhật (rōmaji) Za Sapuresshon Purūto
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2000
 Mã số 24413299
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác