FANDOM


The Unfriendly Amazon
()(かた)(ごろ)しの(おんな)()()
TheUnfriendlyAmazon-LON-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
かた
ごろしの
おんな
 Tên Nhật (Chuẩn)
かた
ごろ
しの女
おんな
 Tên Nhật (rōmaji) Mikatagoroshi no Onnakishi
 Tên Nhật (Dịch) Ally-Killing Woman Knight
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1000
 Mã số 65475294
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.