FANDOM


The Unfriendly Amazon
()(かた)(ごろ)しの(おんな)()()
TheUnfriendlyAmazon-LON-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
かた
ごろしの
おんな
 Tên Nhật (Chuẩn)
かた
ごろ
しの女
おんな
 Tên Nhật (rōmaji) Mikatagoroshi no Onnakishi
 Tên Nhật (Dịch) Ally-Killing Woman Knight
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1000
 Mã số 65475294
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên