FANDOM


The Unhappy Girl
(はっ)(こう)乙女(おとめ)
 Tên Nhật (Kana)
はっ
こうの
乙女
おとめ
 Tên Nhật (Chuẩn)
はっ
こう
の乙女
おとめ
 Tên Nhật (rōmaji) Hakkō no Otome
 Tên Nhật (Dịch) Unhappy Maiden
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 300
 Mã số 27618634
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.