FANDOM


The Wicked Avatar
(じゃ)(しん)アバター
TheWickedAvatar-CT07-EN-SR-LE
 Tên Nhật (Kana)
じゃ
しんアバター
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゃ
しん
アバター
 Tên Nhật (rōmaji) Jashin Abatā
 Tên Nhật (Dịch) Wicked God Avatar
 Tên Hàn 사신 아바타
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 21208154
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác