FANDOM


The Winged Dragon of Ra
ラーの(よく)(しん)(りゅう)
TheWingedDragonofRa-PGLD-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana) ラーの
よく
しん
りゅう
 Tên Nhật (Chuẩn) ラーの翼
よく
しん
りゅう
 Tên Nhật (rōmaji) Rā no Yokushinryū
 Tên Nhật (Dịch) Winged God Dragon of Ra
 Tên Hàn 라의 익신룡
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THẦN DIVINE
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Divine-Beast / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.