FANDOM


  • Các biên tập viên không nên thay đổi bài viết này mà chưa thảo luận.

Các từ mình sẽ dùng dịch bài. Mọi người có thể góp ý chỉnh sửa thêm.
[ Chú ý : Mình viết in Hoa là để phân biệt với khi viết thường ]

HuyKaib@ (wallemail) 03:47, ngày 25 tháng 12 năm 2015 (UTC)

Summon : Triệu hồi

Phase : Giai đoạn

Battle Position : Tư thế Chiến đấu

Spell Card : Bài Phép

Trap Card : Bài Bẫy

Monster Card : Bài Quái thú

Field : Sân đấu, sân

Zone : Vùng

Attribute : Hệ

Các từ khóa khác

Life Points : Điểm Gốc

Material : Nguyên liệu

FLIP : LẬT

face-up : mặt-ngửa

face-down : mặt-úp

card effect : hiệu ứng bài

unaffected : miễn nhiễm, không bị ảnh hưởng

response : phản lại

remove from play, banish : loại ra ngoài, trục xuất

attach : gắn

detach : tách

discard : vứt bỏ, vứt

send : đưa, gởi

active : kích hoạt

negate : vô hiệu hóa, vô hiệu

resolve : thực thi, giải quyết

instead : thay thế, thay cho

destroy : hủy, hủy diệt, tiêu diệt

target : mục tiêu

shift : chuyển, đưa cho

switch : đổi, chuyển đổi

take : giành

return : trả lại, đưa về, lấy về, quay về

up to : lên đến

control : điều khiển, quyền điều khiển

owner : chủ nhân

field : sân đấu, sân

turn : lượt

chain : chuỗi

Chain Link : Chuỗi Liên kết

adjacent : liền kề

occupied : hết chỗ

unoccupied : còn chỗ

must be : phải được, chỉ được, phải là

must first be : lần đầu phải được

Once per turn : Một lần trong lượt

Once per Duel : Một lần trong Trận đấu.

Các từ được giữ nguyên tiếng Anh.

Counter, Tuner , Gemini , Union , Spirit , Toon

Tên lá bài, các Loại (Type) của Quái thú.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên