FANDOM


Thunder Unicorn
サンダー・ユニコーン
ThunderUnicorn-DREV-EN-UR-1E
 Tên Nhật サンダー・ユニコーン
 Tên Nhật (rōmaji) Sandā Yunikōn
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1800
 Mã số 77506119
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác