FANDOM


Tidal, Dragon Ruler of Waterfalls
(ばく)(せい)(りゅう)-タイダル
TidalDragonRulerofWaterfalls-CT10-EN-ScR-LE
 Tên Nhật (Kana)
ばく
せい
りゅう-タイダル
 Tên Nhật (Chuẩn)
ばく
せい
りゅう
-タイダル
 Tên Nhật (rōmaji) Bakuseiryū - Taidaru
 Tên Hàn 폭정룡-타이달
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2000
 Mã số 26400609
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Cấm TCG Cấm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.