FANDOMTimaeus the Knight of Destiny
(がっ)(しん)(りゅう)ティマイオス
TimaeustheKnightofDestiny-DRL2-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
がっ
しん
りゅうティマイオス
 Tên Nhật (Chuẩn)
がっ
しん
りゅう
ティマイオス
 Tên Nhật (rōmaji) Gasshinryū Timaiosu
 Tên Nhật (Dịch) Combined God Dragon Timaeus
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 53315891
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên