FANDOM


Time Magic Hammer
タイムマジック・ハンマー
TimeMagicHammer-DRL2-EN-ScR-1E
 Tên Nhật タイムマジック・ハンマー
 Tên Nhật (rōmaji) Taimumajikku Hanmā
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 400
 Mã số 10960419
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.