FANDOM


Timebreaker Magician
(こっ)(けん)()(じゅつ)()
TimebreakerMagician-BOSH-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
こっ
けんの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
こっ
けん
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Kokken no Majutsushi
 Tên Nhật (Dịch) Timesword Magician
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 2
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 0
 Mã số 80335817
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác