FANDOM


Toadally Awesome
(もち)カエル
ToadallyAwesome-INOV-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
もちカエル
 Tên Nhật (Chuẩn)
もち
カエル
 Tên Nhật (rōmaji) Mochi Kaeru
 Tên Nhật (Dịch) Mochi Toad
 Tên Hàn 떡 깨구리
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 2 Rank StarRank Star
 Loại Aqua / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 0
 Mã số 90809975
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.