FANDOM


Toadally Awesome
(もち)カエル
ToadallyAwesome-INOV-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
もちカエル
 Tên Nhật (Chuẩn)
もち
カエル
 Tên Nhật (rōmaji) Mochi Kaeru
 Tên Nhật (Dịch) Mochi Toad
 Tên Hàn 떡 깨구리
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY WATER.svg
 Hạng sao 2 Rank Star.svgRank Star.svg
 Loại Aqua / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 0
 Mã số 90809975
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên