FANDOMToonWorld

Thế giới đầy ảo diệu của Hoạt hình.

Thế giới Toon hay gọi tắt là Toon (トゥーン Tūn) là archetype các lá bài được dùng bởi Maximillion Pegasus, hầu hết chúng đều là Quái thú Toon. Trường hợp ngoại lệ là "Toon Alligator", đây là mục tiêu hợp lệ cho sự hỗ trợ của các lá "Toon", nhưng lại không hợp lệ đối với những lá bài hỗ trợ Quái thú Toon. Chúng giống như một phiên bản Hoạt hình của các lá bài khác.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.