FANDOM


Toon Dark Magician
トゥーン・ブラック・マジシャン
ToonDarkMagician-TDIL-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật トゥーン・ブラック・マジシャン
 Tên Nhật (rōmaji) Tūn Burakku Majishan
 Tên Nhật (Dịch) Toon Black Magician
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Toon / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2100
 Mã số 21296502
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên