FANDOMToon Dark Magician Girl
トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール
ToonDarkMagicianGirl-LCYW-EN-R-1E
 Tên Việt Nữ phù thuỷ bóng tối toon
 Tên Nhật トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール
 Tên Nhật (rōmaji) Tūn Burakku Majishan Gāru
 Tên Nhật (Dịch) Toon Black Magician Girl
 Tên Hàn 툰 블랙 매지션 걸
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Toon
 CÔNG / THỦ 2000 / 1700
 Mã số 90960358
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.