FANDOM


Tornado Bird
トルネード・バード
TornadoBird-DB2-EN-C-UE
 Tên Việt Cuồng Phong Điểu
 Tên Nhật トルネード・バード
 Tên Nhật (rōmaji) Torunēdo Bādo
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 1000
 Mã số 71283180
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác