FANDOM


Torque Tune Gear
トルクチューン・ギア
TorqueTuneGear-INOV-EN-SR-1E
 Tên Việt Điều Khí Mômen
 Tên Nhật トルクチューン・ギア
 Tên Nhật (rōmaji) Torukuchūn Gia
 Tên Hàn 토크튠 기어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Machine / Union / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 79538761
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.