Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Torque Tune Gear

7.175bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Torque Tune Gear
トルクチューン・ギア
TorqueTuneGear-INOV-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật トルクチューン・ギア
 Tên Nhật (rōmaji) Torukuchūn Gia
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Machine / Union / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 79538761
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên