FANDOM


Total Defense Shogun
(ぜっ)(たい)(ぼう)(ぎょ)(しょう)(ぐん)
 Tên Nhật (Kana)
ぜっ
たい
ぼう
ぎょ
しょう
ぐん
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぜっ
たい
ぼう
ぎょ
しょう
ぐん
 Tên Nhật (rōmaji) Zettai Bōgyo Shōgun
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1550 / 2500
 Mã số 75372290
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác