FANDOM


Totem Five
トーテム・ファイブ
TotemFive-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật トーテム・ファイブ
 Tên Nhật (rōmaji) Tōtemu Faibu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 200
 Mã số 56346071
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác