FANDOM


Tour Guide From the Underworld
()(かい)(はつ)(げん)()()きデスガイド
TourGuideFromtheUnderworld-DUSA-EN-UR-1E
 Tên Việt Hướng Dẫn Viên từ Cõi Âm
 Tên Nhật (Kana)
かい
はつ
げん
ゆきデスガイド
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
はつ
げん
きデスガイド
 Tên Nhật (rōmaji) Makai Hatsugense Yuki Desu Gaido
 Tên Nhật (Dịch) Death Guide Departing the Demon World Bound for the Living World
 Tên Hàn 마계발 현세행 데스가이드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 600
 Mã số 10802915
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Giới hạn 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.