Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Trade-In

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Trade-In
トレード・イン
TradeIn-DESO-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Trao Đổi
 Tên Nhật トレード・イン
 Tên Nhật (rōmaji) Torēdo In
 Tên Hàn 트레이드 인
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 38120068
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên