FANDOM


Transmodify
トランスターン
Transmodify
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 05288597
Mô tả Hiệu ứng
Đưa 1 quái thú mặt-ngửa bạn điều khiển vào Mộ bài; Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài của bạn, 1 quái thú cùng LoạiHệ với quái đó trong Mộ bài, nhưng cao hơn 1 Cấp sao. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Transmodify" mỗi lượt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên