FANDOM


Trap Eater
トラップ・イーター
TrapEater-LC5D-EN-UR-1E
 Tên Nhật トラップ・イーター
 Tên Nhật (rōmaji) Torappu Ītā
 Tên Hàn 트랩 이터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1600
 Mã số 13821299
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.