FANDOM


Traptrix Dionaea
ティオの()(わく)()
TraptrixDionaea-PGL2-EN-GUR-1E
 Tên Nhật (Kana) ティオの
わく
 Tên Nhật (Chuẩn) ティオの蟲
わく
 Tên Nhật (rōmaji) Tio no Kowakuma
 Tên Nhật (Dịch) Traptrix Tio
 Tên Hàn 티오의 충혹마
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1100
 Mã số 45803070
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.