Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Traptrix Rafflesia

7.538bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Traptrix Rafflesia
フレシアの()(わく)()
TraptrixRafflesia-BOSH-EN-ScR-1E.png
 Tên Việt Mị Bẫy Rafflesia
 Tên Nhật (Kana) フレシアの
わく
 Tên Nhật (Chuẩn) フレシアの蟲
わく
 Tên Nhật (rōmaji) Fureshia no Kowakuma
 Tên Nhật (Dịch) Traptrix Fresia
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Plant / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 2500
 Mã số 06511113
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên