FANDOM


Traptrix Rafflesia
フレシアの()(わく)()
TraptrixRafflesia-BOSH-EN-ScR-1E
 Tên Việt Mị Bẫy Rafflesia
 Tên Nhật (Kana) フレシアの
わく
 Tên Nhật (Chuẩn) フレシアの蟲
わく
 Tên Nhật (rōmaji) Fureshia no Kowakuma
 Tên Nhật (Dịch) Traptrix Fresia
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Plant / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 2500
 Mã số 06511113
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.