FANDOM


Traptrix Rafflesia
フレシアの()(わく)()
TraptrixRafflesia-BOSH-EN-ScR-1E
 Tên Việt Mị Bẫy Rafflesia
 Tên Nhật (Kana) フレシアの
わく
 Tên Nhật (Chuẩn) フレシアの蟲
わく
 Tên Nhật (rōmaji) Fureshia no Kowakuma
 Tên Nhật (Dịch) Traptrix Fresia
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Plant / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 2500
 Mã số 06511113
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác