FANDOM


Tree Otter
ラッコアラ
TreeOtter-BP03-EN-C-1E
 Tên Nhật ラッコアラ
 Tên Nhật (rōmaji) Rakkoara
 Tên Nhật (Dịch) Otter-Koala
 Tên Hàn 랏코알라
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 100
 Mã số 71759912
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác