FANDOM


Treeborn Frog
()()ガエル
TreebornFrog-BP02-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
みガエル
 Tên Nhật (Chuẩn)
ガエル
 Tên Nhật (rōmaji) Yomigaeru
 Tên Nhật (Dịch) Yomi Frog
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 12538374
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên