Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Triamid Cruiser

6.778bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Triamid Cruiser
トラミッド・クルーザー
TriamidCruiser-TDIL-EN-R-1E.png
 Tên Nhật トラミッド・クルーザー
 Tên Nhật (rōmaji) Toramiddo Kurūzā
 Tên Nhật (Dịch) Tramid Cruiser
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Môi trường Field.svg
 Mã số 45383307
 Loại Hiệu ứng Continuous-like, Trigger-like, Trigger-like, Condition
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên