FANDOM


Triamid Hunter
トラミッド・ハンター
TriamidHunter-TDIL-EN-R-1E
 Tên Nhật トラミッド・ハンター
 Tên Nhật (rōmaji) Toramiddo Hantā
 Tên Nhật (Dịch) Tramid Hunter
 Tên Hàn 트라미드 헌터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1100
 Mã số 95923441
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.