FANDOM


Triamid Hunter
トラミッド・ハンター
TriamidHunter-TDIL-EN-R-1E
 Tên Nhật トラミッド・ハンター
 Tên Nhật (rōmaji) Toramiddo Hantā
 Tên Nhật (Dịch) Tramid Hunter
 Tên Hàn 트라미드 헌터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1100
 Mã số 95923441
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác