Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Triamid Master

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Triamid Master
トラミッド・マスター
TriamidMaster-TDIL-EN-R-1E.png
 Tên Nhật トラミッド・マスター
 Tên Nhật (rōmaji) Toramiddo Masutā
 Tên Nhật (Dịch) Tramid Master
 Tên Hàn 트라미드 마스터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 700
 Mã số 32912040
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên