FANDOM


Triamid Sphinx
トラミッド・スフィンクス
TriamidSphinx-TDIL-EN-SR-1E
 Tên Nhật トラミッド・スフィンクス
 Tên Nhật (rōmaji) Toramiddo Sufinkusu
 Tên Nhật (Dịch) Tramid Sphinx
 Tên Hàn 트라미드 스핑크스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2500
 Mã số 68406755
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác