FANDOM


Một lá bài được gọi là trong cuộc chơi nếu nó nằm ở một trong các vùng trên Sân đấu sau: