FANDOM


True King Agnimazud, the Vanisher
(しん)(りゅう)(おう)アグニマズド(バニッシャー)
TrueKingAgnimazudtheVanisher-TDIL-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しん
りゅう
おうアグニマズド
バニッシャー
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
りゅう
おう
アグニマズドV
バニッシャー
 Tên Nhật (rōmaji) Shinryūō Agunimazudo Banisshā
 Tên Nhật (Dịch) Agnimazud Vanisher, the True Dragon King
 Tên Hàn 진룡황 아그니마즈드V(버니셔)
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 2900 / 1900
 Mã số 96746083
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.