FANDOM


True King Bahrastos, the Fathomer
(しん)(りゅう)(おう)バハルストス(フューラー)
TrueKingBahrastostheFathomer-INOV-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しん
りゅう
おうバハルストス
フューラー
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
りゅう
おう
バハルストスF
フューラー
 Tên Nhật (rōmaji) Shinryūō Baharusutosu Fyūrā
 Tên Nhật (Dịch) True Dragon King Baharstos, the Führer
 Tên Hàn 진룡황 바하루스토스F(퓨러)
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 3000
 Mã số 82321037
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.