Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Tuning

7.538bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Tuning
調律
300px-Tuning-SHSP-EN-SR-LE.png
Nhóm liên quan Synchron
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 96363153
Mô tả Hiệu ứng
Lấy 1 quái thú Tuner "Synchron" từ bộ bài lên tay của bạn, Sau đó đưa lá bài trên đỉnh bộ bài xuống Mộ bài.
English Description
Add 1 "Synchron" Tuner monster from your Deck to your hand, then send the top card of your Deck to the Graveyard.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên