FANDOM


Tuning Gum
チューニングガム
TuningGum-TDIL-EN-R-1E
 Tên Nhật チューニングガム
 Tên Nhật (rōmaji) Chūningu Gamu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 1200
 Mã số 82744076
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác