FANDOM


Tuning Gum
チューニングガム
TuningGum-TDIL-EN-R-1E.png
 Tên Nhật チューニングガム
 Tên Nhật (rōmaji) Chūningu Gamu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Fiend / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 1200
 Mã số 82744076
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên