FANDOM


Turbo Cannon
ワンショット・キャノン
TurboCannon-ANPR-EN-SR-UE
 Tên Nhật ワンショット・キャノン
 Tên Nhật (rōmaji) Wanshotto Kyanon
 Tên Nhật (Dịch) One-shot Cannon
 Tên Hàn 원샷 캐논
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 13574687
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác