FANDOM


Turbo Cannon
ワンショット・キャノン
TurboCannon-ANPR-EN-SR-UE.png
 Tên Nhật ワンショット・キャノン
 Tên Nhật (rōmaji) Wanshotto Kyanon
 Tên Nhật (Dịch) One-shot Cannon
 Tên Hàn 원샷 캐논
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA FIRE.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 13574687
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên