FANDOM


Turbo Cannon
ワンショット・キャノン
TurboCannon-ANPR-EN-SR-UE
 Tên Nhật ワンショット・キャノン
 Tên Nhật (rōmaji) Wanshotto Kyanon
 Tên Nhật (Dịch) One-shot Cannon
 Tên Hàn 원샷 캐논
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 13574687
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.