FANDOM


Twilight Ninja Getsuga, the Shogun
(たそ)(がれ)(にん)(じゃ)(しょう)(ぐん)-ゲツガ
TwilightNinjaGetsugatheShogun-BOSH-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
たそ
がれの
にん
じゃ
しょう
ぐん-ゲツガ
 Tên Nhật (Chuẩn)
たそ
がれ
の忍
にん
じゃ
しょう
ぐん
-ゲツガ
 Tên Nhật (rōmaji) Tasogare no Ninja Shōgun - Getsuga
 Tên Nhật (Dịch) Twilight Ninja Shogun - Getsuga
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 3000
 Mã số 76930964
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác