FANDOM


Twin-Shield Defender
ダブル・プロテクター
Twin-Shield-Defender
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 700/1600
Mã số 24025620
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu khi bạn điều khiển và bị gửi tới Mộ bài, bạn có thể giảm một nửa ATK của 1 quái thú mặt-ngửa của đối phương điều khiển, cho tới Lượt Kết thúc.
English Description
When this card you control is destroyed by battle and sent to your Graveyard, you can halve the current ATK of 1 face-up monster your opponent controls, until the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên