FANDOM


Two-Pronged Attack
はさみ()
Two-ProngedAttackLOB-EN-R-UE
 Tên Nhật (Kana) はさみ
うち
 Tên Nhật (Chuẩn) はさみ撃
 Tên Hàn 협공
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 83887306
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]