FANDOM


Tyler the Great Warrior
()(だい)なる(せん)()タイラー
TylertheGreatWarrior-TYL-EN-UR-UE
 Tên Nhật (Kana)
だいなる
せん
しタイラー
 Tên Nhật (Chuẩn)
だい
なる戦
せん
タイラー
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 1500
 Mã số 68811206
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác